Ondersteuning bij opvoeding

 

Het opvoeden van kinderen kan soms moeilijk zijn, zo moeilijk zelfs dat u er graag bij geholpen wilt worden. Problemen kunnen verschillend van aard zijn: uw kind huilt veel, zeurt veel, speelt weinig of luistert slecht. En ongetwijfeld zijn er meer voorbeelden te noemen van opvoedingsproblemen. Die kunnen zo hoog oplopen dat ze in het gezin voor spanningen zorgen. Gesprekken met een opvoedkundige of therapeut zijn dan vaak verhelderend en kunnen de opvoedingssituatie verbeteren.

Eén of meerdere gesprekken geven meestal al een goed beeld van de problemen die u ondervindt. De opvoedkundige of therapeut geeft u praktische en goed uitvoerbare adviezen. In enkele gevallen kunnen die adviezen ook een leidraad zijn voor de leerkracht en voor eventuele (mede)opvoeders van uw kind.

Als u, als ouders, daar prijs op stelt, kan er ouder- of gezinsbegeleiding op volgen.

 

Wanneer neemt u contact op?

 

Voor alle ouders die zich de vraag stellen: doe ik het wel goed? Voor alle ouders die zich onzeker voelen over de opvoeding en deze onzekerheid staat de omgang met uw kind in de weg. 

Als de omgang tussen u en uw kind(eren) moeilijk verloopt, u daar zelf verandering in wilt brengen en ook bereid bent te zoeken naar andere mogelijkheden in de omgang.

Uw kind is niet ouder dan 18 jaar.